Les empreses de totes dimensions són la base de la vida econòmica d'un país. Els seus patrimonis, equips humans i inversions són actius a protegir perquè d'ells depèn la supervivència de l'empresa.

A Balaguer & Gutiérrez creiem que la protecció dels actius empresarials és essencial i per això oferim als nostres clients un ampli ventall de serveis pensats *especificamente per a empreses.

Així mateix, els nostres programes de segur es caracteritzen per integrar les millors condicions de cobertura i preu, i estar suportats per Entitats Asseguradores nacionals i internacionals de reconeguda solvència:

 • Danys materials
 • Pèrdua de beneficis
 • Responsabilitat civil general
 • Responsabilitat civil professional
 • Responsabilitat civil consellers i directius (D&O)
 • Col·lectius vida i accidents
 • Col·lectius assistència sanitària
 • Planes de Jubilacions/Pensions
 • Assegurança de crèdit
 • Caució/Avalis
 • Comerç i Oficines
 • Transporti de mercaderies
 • Flotes de vehicles
 • Avaria de maquinària
 • Equips electrònics
 • Tot risc de construcció i muntatge
 • Responsabilitat civil LOPD

Contacti amb nosaltres i li explicarem detalladament com podem ajudar a la seva empresa a protegir els seus actius més valuosos.