Les activitats comercials es veuen amenaçades per multitud de riscos tals com a trencaments, danys per l'aigua, robatoris, trencaments, reclamacions per danys soferts per clients, danys a les mercaderies... que poden suposar la paralització temporal de l'activitat i fins i tot posar en perill la continuïtat del negoci.

Balaguer & Gutierrez li ajuda a protegir el seu negoci assessorant-li sobre el segur multirisc que reuneix les cobertures que millor es *adecuan a les seves necessitats. Perquè Un. només s'hagi de preocupar d'allò més important: la satisfacció dels seus clients.

Perquè encara que existeixen sinistres inevitables, podem ajudar-li al fet que els seus efectes es puguin resoldre de forma ràpida i eficaç.