La petita i mitja empresa és la base del nostre teixit industrial. Tant en temps de bonança, com de crisi, la pime està amenaçada per riscos que poden ocasionar danys materials, pèrdues personals, reclamacions de tercers i pèrdues *consecuenciales.

A Balaguer & Gutierrez li ajudem a valorar els seus actius patrimonials i responsabilitats potencials a fi de definir què cobertura multiriesc i quins capitals assegurats necessita la seva pime. Per protegir els seus actius patrimonials materials i personals confiï en el nostre criteri professional: li aconseguirem les millors condicions de cobertura i preu.