RC D&O (Responsabilitat Civil Directius i Alts Càrrecs)


Què és?

És una assegurança de Responsabilitat Civil que protegeix als Administradors i alts Càrrecs, i dóna cobertura a reclamacions per mala gestió presentades per la societat, els accionistes, els empleats, els creditors i els Órganismes Públics, entre uns altres. La mala gestió no només és responsabilitat dels Alts Càrrecs sinó que també pot ser conseqüència de les actuacions negligents d'algun dels seus empleats.

L'objecte d'aquesta assegurança és la protecció del patrimoni individual dels Administradors pels perjudicis financers causats a tercers com a conseqüència de les decisions preses en el context de la seva labor de gestió.


Conseqüències

Com a administrador, ets tu el que respon amb el teu patrimoni personal dels perjudicis que et reclamin per actes contraris a la Llei o als Estatuts. També respons amb el teu patrimoni si et demanden per negligència en l'exercici del càrrec.

A més, si formes part d'un Consell d'Administració, respons de forma solidària, és a dir, poden reclamar-te per decisions dels altres consellers tret que puguis exonerar-te d'acord amb la Llei.


Qui pot reclamar-te?

La Societat, els accionistes majoritaris o minoritaris, els empleats, fins i tot els candidats a un lloc de treball, els creditors socials, el Ministrio Fiscal i els Òrgans Públics competents, o qualsevol tercer.

 

Per a tot tipus d'empreses

Cada dia augmenten més les reclamacions, un 20% més en els últims anys. Encara que exerceixis correctament les teves funcions, pots rebre reclamacions de diversa índole independentment del tipus d'activitat que desenvolupis.

Per exemple: un acomiadament improcedent, acusació d'abusos sexuals, mobbing, falta de confidencialitat, ...

 

Encara que no siguis propietari

Qualsevol que desenvolupi funcions d'alta gestió en una empresa, està exposat a reclamacions.

 

Què Cobreix?

L'assegurança de Responsabilitat Civil d'Administradors i Alts Càrrecs cobreix:

  • Les despeses de defensa derivats d'una reclamació.
  • La constitució de fiances imposades per atendre la teva Responsabilitat Civil.
  • Les indemnizaciónes que estiguis obligat a pagar.
  • Reclamaciónes per pràctiques laborals, concobertura a l'Entitat.

 

Nova Llei de Societats de Capital.

Al desembre de 2014 va entrar en vigor la Llei 31/2014, de 3 de Desembre, que modifica la Llei de Societats de Capital. Entre altres reformes, especifica que la infracció del deure lleialtat determinarà no solament l'obligació d'indemnitzar el dany causat al patrimoni social, sinó també la de retornar a la societat l'enriquiment injust obtingut per l'administrador.