La creixent cultura reclamadora de la nostra societat afecta a l'exercici indivual o empresarial d'activitats professionals. Metges, arquitectes, enginyers, advocats, assessors financers, etc., en un exercici individual o empresarial, es veuen afectats cada vegada més per reclamacions professionals capaces d'afectar als seus patrimonis empresarials i personals.

A Balaguer & Gutierrez coneixem què cobertures professionals ofereix el Mercat Assegurador i podem ajudar-li a construir la cobertura asseguradora més adequada per a les responsabilitats professionals que assumeix vostè i el seu negoci.