Els accidents corporals que tenen lloc durant la nostra vida laboral i privada poden originar la nostra defunció o invalidesa i les conseqüències econòmiques que d'aquests esdeveniments es deriven en les nostres vides familiars. Cobreixi les necessitats econòmiques de la seva família en cas que vostè sofreixi un accident durant 24 hores al dia, 7 dies per setmana, 365 dies a l'any en qualsevol lloc del món, per molt pocs diners a l'any.

Les assegurances d'accidents personals que a Balaguer & Gutierrez oferim als nostres clients s'han seleccionat entre empreses asseguradores de primer nivell i solvència, i inclouen la nostra experiència i assessoria en cas d'ocurrència del sinistre.

Deixi'ns ajudar-li a seleccionar les garanties i el capital assegurat que millor s'ajusten a les seves circumstàncies personals i familiars:

  • defunció
  • cabdal addicional en cas de defunció d'assegurat i cònjuge en el mateix accidenti
  • invalidesa permanent
  • despeses d'assistència sanitària
  • despeses de sepeli
  • assistència en viatge
  • repatriació de l'assegurat en cas de defunció
  • etc.