Velers, iots a motor, petites embarcacions de tot tipus constitueixen embarcacions d'esbarjo quan es destinen a ús particular, de lleure, i, en ocasions, estan obligades a disposar d'un segur de responsabilitat civil que cobreixi els danys personals i materials a tercers, i a les instal·lacions portuàries i pantalans: Les embarcacions a motor (fins i tot una moto aquàtica), les embarcacions de vela de més de 6 metres d'eslora o les embarcació estrangera que naveguin per aigües espanyoles, i tota aquella embarcació que participi en regates, proves, competicions de tot tipus i els seus entrenaments.

Al costat d'aquestes assegurances obligatòries, també és possible contractar segurs voluntaris que complementin els capitals de responsabilitat civil del segur obligatori i, a més, assegurar la seva embarcació contra danys propis, robatori i accidents d'ocupants.

A Balaguer & Gutiérrez li assessorem quan asseguri les seves embarcacions d'esbarjo (velers, embarcacions a motor, motos d'aigua, etc) perquè Un. pugui gaudir tranquil de la seva passió per navegar.