A Balaguergutierrez sóm conscients que els treballadors per compte propi (treballadors autònoms i professionals liberals) no es poden permetre el luxe d'agafar una baixa laboral:

  • deixen de poder facturar i això afecta directament als seus ingressos econòmics.
  • els imports de la prestació pública per aquest concepte són clarament insuficients per garantir la cobertura de les seves necessitats econòmiques personals i familiars.

L'assegurança de baixa laboral o d'incapacitat laboral temporal (ILT) ofereix una solució a la necessitat de cobertura dels ingressos professionals mentre s'està de baixa laboral en permetre complementar les prestacions públiques en cas de baixa laboral per malaltia o accident:

  • garanteix una prestació econòmica diària en cas d'una incapacitat laboral temporal per malaltia o accident que impedisca l'exercici de l'activitat professional fins a un màxim de 365 dies per procés.
  • es pot contractar fins a 400 € / dia de prestació
  • permet assumir franquícies voluntàries de fins a 30 dies per reduir el cost de l'assegurança.
  • es contracta omplint solament un qüestionari de salut.
  • té cobertura mundial i per a qualsevol qualsevol malaltia o accident (excepte preexistències), incloent trastorns mentals i psiquiàtrics amb hospitalització.
  • amb cobertures específiques durant embaràs, part i post-part (carència de 12 mesos des de la contractació de l'assegurança)
  • estan inclosos riscos esportius
  • és possible sol·licitar bestretes a compte sobre la indemnització total a percebre.

Contacta amb Balaguergutierrez. T'ajudarem a contractar l'assegurança d'incapacitat laboral temporal que millor s'adapta a les teves necessitats personals i familiars.