Els Plans de Previsió Assegurats ( PPA ) són segurs de previsió que tenen per objecte complementar els teus ingressos quan arribis al moment de la jubilació. La seva finalitat és constituir un capital de forma segura, pel que estan orientats a persones amb un perfiil inversor conservador.

A diferència dels plans de pensions , els plans de previsió assegurats garanteixen una rendibilitat fins al venciment i garanteixen la devolució íntegra del capital aportat. Així mateix, permeten disposar de l'estalvi acumulat abans de la jubilació en cas de mort, invalidesz permanent , dependència severa , malaltia greu o atur de llarga durada del partícip. Comparteixen amb els Plans de Pensions la mateixa fiscalitat.

Contacti amb Balaguergutierrez . L'assessorem sobre els diferents plans de previsió assegurats ( PPA ) disponibles i sobre aquell que millor s'adapti a les seves circumstàncies personals i familiars.
 

Informació que li pot ser útil