PROTEGEIX ELS TEUS RENDIMENTS ECONÒMICS AMB UNA BONA ASSEGURANÇA DE IMPAGAMENT DE LLOGUERS.

Si el teu inquilí deixa de pagar ... tu continues cobrant les teves rendes mes a mes, sense esperar una sentència judicial, a partir del primer mes des que s'hagi comunicat a l'asseguradora.

MÀXIMA COBERTURA

Renda mensual màxima garantida: de fins a 4.000 euros

Danys a el continent per actes vandàlics, en cas d'impagament:

residencial:
Modalitat 6 mesos: fins a 1.500 euros
Resta de modalitats: fins a 3.000 euros
Locals comercials:
Fins a 3.000 euros amb franquícia de 350 €

Despeses de defensa jurídica en cas d'impagament:
- Il · limitats (lliure designació d'advocat: màxim 3.000 euros)

GARANTIES OPCIONALS

Subrogació de serveis (aigua, llum, gas, comunitat):
- Límit 200 euros / mes / servei.
Tot es pot contractar per separat

Substitució de panys en cas de desnonament:
- Límit 300 euros