L'assegurança de vida permet que la seva família mantingui el seu nivell de vida en cas que vostè i/o el seu cònjuge morin o quedin invàlids a conseqüència de malaltia o accident. Li ajuda a mantenir a aquells que depenen de vostè econòmicament quan vostè ja no està present. El capital assegurat es pot emprar per a despeses, ajuden a substituir els seus ingressos perduts, a pagar hipoteques, a cobrir les despeses d'educació dels seus fills, etc.

Les garanties que ofereix l'assegurança de vida són molt diverses:

  • defunció
  • invalidesa absoluta i permanent
  • capital addicional en cas d'accident
  • cabdal addicional en cas d'accident de circulació
  • despeses de sepeli i gestoria
  • rendes en cas de Gran Dependència
  • anticipo en cas de diagnòstic de Càncer de Mama
  • etc.

A Balaguer & Gutiérrez li assessorem perquè dissenyi la seva assegurança de vida a mesura de les seves necessitats personals i familiars: seleccionant les garanties i capitals adequats.