D acord al RD - Llei 03/2020, de 4 de Febrer, li informem que

  • Balaguer & Gutiérrez SL, Corredoria d Assegurances inscrita en el Registre Administratiu Especial de Mediadors d Assegurances de les Illes Balears amb Nº IB-S-066-MA, amb NIF B57797276 i domicili a Palma de Mallorca, C/ Bartomeu Rosselló-Pòrcel 10, manca de vincles de participació amb companyies asseguradores;
  • el nostre assessorament es realitza sobre la base de l anàlisi d un nombre suficient de contractes de segur per poder formular-li una recomanació professional respecte del contracte més adequat a les seves necessitats;
  • disposem, així mateix, d un Departament d Atenció al Client al que es pot acudir en cas de queixa o reclamació pel nostre servei; dirigint-se per escrit a: Departamento de Atención al Cliente - E2K Global Business Solutions, SA - C/ Marzo 23 - 02002 - Albacete. O bé a la Web: http://e2kglobal.com/atencion-al-cliente/
  • tenim contractada pòlissa de responsabilitat civil en vigor amb Lloyd s of London pels imports legalment establerts i capacitat financera conforme a la Llei.