La Llei Orgànica 15/99 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), així com el RD 994/99 d'11 de juny, obliguen a Professionals Liberals, Autònoms, Empreses, Associacions, Comunitats de Propietaris a registrar els seus fitxers en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, així com adoptar diverses mesures de seguretat.

L'incompliment de la LOPD, porta associades unes sancions que sobre la base de l'Art. 45 de la Llei 2/2011 d'Economia Sostenible han quedat fixades entre 900 € i 600.000 € depenent de la gravetat de la infracció i el nivell de seguretat de les dades tractades.


Per què arriscar-se?

Balaguer & Gutiérrez els proposa un sistema senzill per donar compliment a la *LOPD basat en més de 20 anys d'experiència en anàlisi de riscos propis de les empreses.

Per a això disposem de la suficient infraestructura tecnològica per dur a terme una implantació senzilla i econòmica, així com la possibilitat de complementar-la amb una solució asseguradora nova al mercat espanyol.

Amb això aconseguim protegir el seu patrimoni en un doble vessant:

  • donant compliment a un precepte legal obligatori
  • protegint el patrimoni econòmic de la seva empresa donant cobertura a possibles reclamacions i sancions