1 En una primera fase, ens reunirem amb Un. per procedir a la recollida de les dades necessàries que ens permetran realitzar una avaluació de la seva situació actual, a nivell jurídic, tècnic i organitzatiu.
2 En una segona fase, ens reunirem amb els diferents responsables de l'organització per procedir a la classificació legal dels fitxers, determinar la figura del responsable del *ratamiento i del responsable de seguretat dels fitxers, així com la seva inscripció en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).
3 En una tercera fase, procedirem a la redacció de tota la documentació necessària, per al correcte compliment de la LOPD. I en cas d'existir, realitzarem un informe de les incidències detectades que hauran de ser esmenades.
4 En la quarta fase, li farem lliurament de tota la documentació i li informarem de les incidències que haurà d'esmenar dins de la seva organització. Així mateix, si contracta el nostre servei de manteniment li farem lliurament de les seves claus d'accés a la nostra plataforma on-line, on tindrà a la seva disposició, i de forma actualitzada, tota la documentació lliurada, així com els formularis de registre d'incidències.

 

Servei d'implantació i Manteniment

 • Inscripció de fitxers
 • Documento de Seguretat
 • Documento ARCO
 • Contractes accés per tercers
 • Clausulas confidencialitat Emprats
 • Clàusules informatives
 • Accés a plataforma on-line
 • Auditoria Bianual
 • Consultes
 • Ajuda en el manteniment de la documentació

Servei d'Implantació o Adaptació

 • Inscripció de fitxers
 • Documento de Seguretat
 • Documento ARCO
 • Contractes accés per tercers
 • Clausulas confidencialitat Emprats
 • Clàusules informatives