La Responsabilitat dels Administradors amb la Nova Llei Concursal.

  • 26/10/2022
Assegurançes per Empreses

La Llei 16/2022 de 5 de setembre, en vigor des del 26 de setembre passat, pretén reformar el sistema d'insolvència a Espanya, amb l'objectiu d'augmentar-ne l'eficiència, agilitzar el procediment i garantir que...

Tags: deutes, ingressos, legislació, responsabilitat civil, solvència


Com valorar l'entitat asseguradora que garanteix la teva salut

  • 01/12/2016
assegurança de salut individual

De la mateixa manera que selecciones amb cura el facultatiu a qui vas a confiar la recuperació de la teva salut, què tens en compte a l'hora de seleccionar l'entitat asseguradora els productes de salut vas a contractar?

...

Tags: entitat aseguradora, experiència, assegurança de salut, assegurança mèdica, solvència