Com saber quina assegurança de salut triar

  • 04/01/2017
assegurança de salut individual

Si vols contractar una assegurança de salut però no saps quin triar, permet-nos recomanar-te que utilitzis els serveis d'un mediador d'assegurances titulat:


Assegurances amb copagament

  • 15/12/2016
assegurança de salut individual

Els dos tipus d'assegurança mèdica privada més comuns són les assegurances de quadre mèdic i les assegurances de reemborsament. Una opció addicional que disposes és contractar-los amb o sense co...

Tags: copagament, quadre mèdic, família, lliure elecció, prima mensual, assegurança de salut, assegurança mèdica, ús dels serveis


No decideixis la teva assegurança de salut pel preu

  • 01/12/2016
assegurança de salut individual

A l'hora de triar entre diferents assegurances de salut, no has de decidir quina assegurança contractar mirant el seu preu. No és que el preu no sigui un element important, que ho és i molt més en un àmbit fa...

Tags: quadre mèdic, família, embaràs, assegurança, assegurança de salut, assegurança mèdica, tercera edat


Com valorar l'entitat asseguradora que garanteix la teva salut

  • 01/12/2016
assegurança de salut individual

De la mateixa manera que selecciones amb cura el facultatiu a qui vas a confiar la recuperació de la teva salut, què tens en compte a l'hora de seleccionar l'entitat asseguradora els productes de salut vas a contractar?

...

Tags: entitat aseguradora, experiència, assegurança de salut, assegurança mèdica, solvència


Cuida la teva salut i la teva economia

  • 01/12/2016
assegurança de salut individual

Les pòlisses de salut són una bona inversió en la teva principal actiu: la teva salut i la de la teva família. La salut és la nostra principal preocupació quan nosaltres o els nostres fills la perdem i rec...

Tags: família, prima mensual, assegurança de salut