Hauria contractar una assegurança de responsabilitat civil de Directius i Administradors?

  • 27/03/2020
Assegurançes per Empreses


En moltes ocasions, ens podem plantejar la necessitat de la contractació d'una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil de Directius i Administradors, coneguda com Rc D & O. En moltes ocasions les pet...

Tags: corredor d'assegurances, deutes, entitat aseguradora, experiència, fiscalitat, ingressos, legislació, responsabilitat civil, assegurança


Com valorar l'entitat asseguradora que garanteix la teva salut

  • 01/12/2016
assegurança de salut individual

De la mateixa manera que selecciones amb cura el facultatiu a qui vas a confiar la recuperació de la teva salut, què tens en compte a l'hora de seleccionar l'entitat asseguradora els productes de salut vas a contractar?

...

Tags: entitat aseguradora, experiència, assegurança de salut, assegurança mèdica, solvència